Bài học thành công

Kiếm hơn 9.100 USD/tháng chỉ với việc sắp xếp tủ quần áo, bí kíp để thành công là

Kiếm hơn 9.100 USD/tháng chỉ với việc sắp xếp tủ quần áo, bí kíp để thành công là "bạn phải có kỷ luật tự giác để xử lý công việc"

“Giờ đây, tôi không chỉ có thể thay đổi và kiểm soát lịch trình của mình mà còn có thể kiểm soát số tiền mà tôi muốn kiếm được. Thay vì làm thêm 6 tiếng mỗi ngày, giờ tôi chỉ làm thêm 3 tiếng để đáp ứng chỉ tiêu thu nhập cá nhân”, Venessa chia sẻ.