Elon Musk mua Twitter

Các nhà đầu tư lo ngại Elon Musk bỏ bê Tesla

Các nhà đầu tư lo ngại Elon Musk bỏ bê Tesla

Một nhóm cổ đông đã đâm đơn kiện Elon Musk vì lo ngại việc tiếp quản Twitter có thể khiến vị CEO này xao nhãng công việc tại Tesla gây ảnh hưởng đến tương lai của công ty.