Metaverse

Meta lỗ 13,7 tỷ USD vào thế giới ảo

Meta lỗ 13,7 tỷ USD vào thế giới ảo

Reality Labs, phân mảng chịu trách nhiệm phát triển phần cứng cùng phần mềm Metaverse lỗ 13,7 tỷ USD trong năm 2022, trong khi doanh thu không bằng 2021.