Cắt giảm nhân sự

Làn sóng sa thải bao trùm toàn nước Mỹ

Làn sóng sa thải bao trùm toàn nước Mỹ

Nhiều doanh nghiệp Mỹ đang tiến hành cắt giảm hàng nghìn nhân sự để tái cơ cấu công ty và tối ưu hóa chi phí trong bối cảnh chính sách tiền tệ bị thắt chặt cũng như lo ngại suy thoái kinh tế ngày càng gia tăng.
Bí tiền, hàng loạt doanh nghiệp sa thải lao động

Bí tiền, hàng loạt doanh nghiệp sa thải lao động

Áp lực của việc đảm bảo dòng tiền trong bối cảnh lượng tiền thực ngày càng mỏng, lại vẫn phải trả lãi vay ngân hàng, các khoản tiền thuế, phí khiến doanh nghiệp hầu như không còn lựa chọn nào khác ngoài cắt giảm mạnh lao động vì đợt dịch Covid-19 thứ hai.