Nội chiến coteccons

Đằng sau những bức tâm thư của tân chủ tịch Coteccons

Đằng sau những bức tâm thư của tân chủ tịch Coteccons

Chỉ trong chưa đầy 2 tháng, Chủ tịch HĐQT Bolat Duisenov đã gửi liên tiếp hai bức tâm thư tới cán bộ công nhân viên Coteccons. Những bức thư được gửi đi trong bối cảnh nhà thầu xây dựng lớn nhất Việt Nam vẫn phải đối mặt với những khủng hoảng về nhân sự và quản trị.
Ricons muốn thoát bóng Coteccons

Ricons muốn thoát bóng Coteccons

Công ty từng nằm trong hệ sinh thái Coteccons Group vừa thay đổi nhận diện thương hiệu mà trên đó không còn yếu tố cho liên quan đến Coteccons.