Elon Musk

Xung đột căng thẳng giữa người giàu nhất thế giới và ông chủ nhà băng nổi tiếng: Elon Musk dọa đánh giá 1 sao cho JPMorgan

Xung đột căng thẳng giữa người giàu nhất thế giới và ông chủ nhà băng nổi tiếng: Elon Musk dọa đánh giá 1 sao cho JPMorgan

Trong khi JPMorgan tỏ ra nghiêm trọng khi đệ đơn kiện hãng Tesla vi phạm thỏa thuận, vị CEO Elon Musk hay bông đùa lại xem nhẹ và đơn giản đề nghị ngân hàng rút đơn, nếu không sẽ đánh giá họ một sao trên ứng dụng Yelp. Điều đáng nói là Yelp là ứng dụng đánh giá dành cho... nhà hàng.